Czym jest turkusowa organizacja?

W każdej organizacji jest jakaś narzucona z góry struktura, a zadania i hierarchia są jasno określone. Firmy wprowadzają różne warianty, w zależności od tego jak rozbudowane są działy i jakie zasady mają w nich panować. Jedną z form organizacji jest organizacja turkusowa, która opiera się na współpracy.

Zadaniem pracowników jest wypełnianie swoich obowiązków w oparciu o misję i wizję firmy. Nie ma sztywnej struktury, nikt nikomu nie podlega. Każdy pracownik ma wydzielone zadania, które są w pełni zgodne z jego indywidualnymi preferencjami oraz umiejętnościami. Model turkusowy opiera się na wzajemnym szacunku, zaufaniu oraz odpowiedzialności.

Wszystkie decyzje podejmowane są wspólnie, a podstawową zasadą jest uczciwość. Taki rodzaj zarządzania sprawdzi się w firmie rodzinnej, w której każdy skupia się na sobie i swoich zadaniach, nie goniąc przy tym za konkurencją.

Turkusowa organizacja – założenia

Są cztery podstawowe założenia turkusowej organizacji:

  • każdy robi to co potrafi najlepiej
  • działania wszystkich pracowników są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania biznesu
  • każdy ponosi odpowiedzialność za swoje działania i sumiennie się z nich rozlicza przed grupą
  • zmiana modelu czy zakresu wykonywanych czynności może ulegać zmianie z zachowaniem powyższych wytycznych

Jest to nietypowy model zarządzania i trzeba przyznać, że nie sprawdzi się w każdej organizacji. Za to korzyści są warte wszelkich podjętych starań. W turkusowej organizacji na pierwszym miejscu znajdują się ludzie, a relacje między nimi są pozbawione niesnasek i presji. Pracownicy przychodzą do pracy chętnie i z uśmiechem, co znacznie wpływa na odpowiednią atmosferę.

Świadomość, że temat leży w zakresie umiejętności pracownika i został przez niego wybrany, pozytywnie wpływa na motywację oraz produktywność. Tutaj nikt nie jest zmuszony do wykonywania poleceń, na które nie ma ochoty. Pracownik czuje się częścią firmy i utożsamia z jej misją oraz współpracownikami.

Pełna swoboda pracowników i brak hierarchii sprawia, że pracodawcy niechętnie decydują się na ten model współpracy. Jeśli jednak model zarzadzania jest dobrany poprawnie do zasobów i oczekiwań stawianych firmie, warto go przetestować.