metoda SMARTER

Obecnie metoda SMARTER jest zaliczana do jednej z najpopularniejszych sposobów wyznaczania sobie celów. Zatem jakie są jej cele działania oraz na czym polega opracowanie planu.

W życiu każdego człowieka bywa tak, że „zawsze musi być jakiś cel, żeby odczuwało się chęć”. Co prawda wyznaczanie sobie poszczególnych celów jest stosunkowo łatwe, ale skąd wiedzieć, który jest dobry oraz jak postępować , aby chęć nie spłonęła wraz ze słomianym zapałem? W takich sytuacjach z pomocą przychodzi coraz bardziej popularna metoda SMARTER dzięki której  plany każdej osoby potrafią nabierać odpowiednich kształtów i stają się znacznie łatwiejsze do realizacji.

Metoda SMARTER i jej korzenie?

Z roku na rok metoda ta staje się coraz bardziej popularna. I nic w tym dziwnego, gdyż gwarantuje ona bardzo sprawne wyznaczanie celów i przygotowanie ciekawych planów ich osiągnięcia.

Badania nad tą metodą rozpoczęto w latach sześćdziesiątych XX wieku, a pierwsze wydarzenie w kontekście celów SMART miało miejsce w 1968 roku. Wówczas to Dr Edwin Locke opublikował dokument pt „W kierunku teorii motywacji i zachowań motywacyjnych” w którym udowodnił, że odpowiednio ustawione cele prowadzą do znacznie lepszych wyników organizacyjnych.

W metodzie tej ustalanie zespołowych oraz indywidualnych celów jest najważniejszym procesem, który pozwala skupić się każdej osobie na długoterminowym ujednoliconym kierunku. Ponadto takie działanie pomaga w dużym stopniu zwiększyć zaangażowanie oraz znacznie poprawia satysfakcję.

Cele metody SMART(ER)

Słowo SMART oznacza „sprytny” i jest to doskonały sposób na formułowanie zamierzonych celów, który w dużym stopniu zwiększa szansę na ich realizację. SMART jest definiowany jako:

  • S – czyli Sprecyzowany
  • M – czyli Mierzalny
  • A – czyli Atrakcyjny
  • R – czyli Realistyczny
  • T – czyli Terminowy

S – Sprecyzowany – punkt ten mówi tym, że każdy powinien jasno wiedzieć czego jego cel dotyczy oraz co chce dzięki niemu osiągnąć. Każdy cel powinien być zawsze mierzony w sposób konkretny i jednoznaczny oraz niepozostawiać miejsca na dowolną interpretację.

M – Mierzalny – każdy prawidłowo określony cel powinien dawać każdej osobie możliwość sprawdzania postępów podczas jego realizacji.

A – Atrakcyjny – punkt ten mówi o źródłach motywacji niezbędnych do realizacji celu. Za atrakcyjny cel uważany jest zawsze taki, który niesie za sobą wyzwanie, a realizacja którego daje wymierne korzyści. Określenie atrakcyjności celu polega na tym, aby odpowiedzieć sobie na pytanie po co w ogóle chce się realizować dany cel. W tym celu bardzo pomocne jest zrobienie tabelki zysków i strat związanych z realizacją danego celu.

R – Realistyczny – każdy cel powinien być możliwy do osiągnięcia. W tym celu należy jasno określić, czy mamy wystarczający czas oraz siłę na realizację danego celu.

T – Terminowy – każdy cel powinien mieć jasno określoną datę, w której zamierzamy go zrealizować. Ustalenie terminu zwiększa zawsze mobilizację do działania. Bez tego bardzo łatwo jest wpaść w pułapkę odkładania jego realizacji na dalszy okres.

Metoda SMARTER – przykłady wyznaczania celów

Przykładem realizacji celów za pomocą metody SMART(ER) może być otwarcie sklepu internetowego z grami planszowymi. Jak zatem zrealizować ten cel przy pomocy metody SMARTER? Cel opracowany tą metodą powinien wyglądać następująco:

S – założenie sklepu zajmującego się sprzedażą strategicznych gier planszowych

M – sprzedaż zostanie rozpoczęta np.1 października

A – działanie na zasadzie dropshippingu i znalezienie hurtowni oraz wykonawcy strony www.

R – jest do doskonały pomysł na zarobkowanie dodatkowych pieniędzy, a jeśli plan w pełni się powiedzie, to wówczas można będzie zrezygnować z dotychczasowej pracy na etacie.

T – sklep ma być gotowy do otwarcia na dzień np. 15 września

Realizowanie zamierzonych celów z pomocą metody SMARTER jest bardzo atrakcyjne i w wielu przypadkach prowadzi do odniesienia sukcesu.

Więcej o metodzie SMARTER: https://pl.wikipedia.org/wiki/S.M.A.R.T._(zarz%C4%85dzanie)