Jakie kredyty dla firm?

Istnieje wiele rodzajów kredytów dedykowanych firmom. Celem wzięcia na siebie takiej odpowiedzialności finansowej może być otworzenie firmy, uzyskanie funduszy na zakup nowych sprzętów, remont lokalu, rozwój przedsiębiorstwa, spłatę innych pożyczek, wypłaty dla pracowników, czy utrzymanie płynności finansowej firmy.

Do najpopularniejszych opcji należy kredyt obrotowy. Przeznacza się go na bieżące potrzeby takie jak spłata rat posiadanych już kredytów i pożyczek, kupienie koniecznych dla dalszej działalności firmy surowców, czy też wypłaty dla pracowników. Najczęściej ten typ kredytu bierze się na rok, możliwe jest jednak przedłużenie. Może być wypłacany jednorazowo lub w ratach. Ma on zapewnić kontynuację działania firmy.

O kredycie inwestycyjnym mówi się, gdy przeznaczany jest na wszelkie potrzeby firmy związane z rozwojem, które przekraczają bieżące możliwości finansowe. Wykorzystuje się go na przykład na zakup dodatkowych maszyn lub zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych poprzez budowę nowej siedziby czy jej zakup.

Ten typ kredytu często wymaga wkładu własnego mieszczącego się w przedziale nawet od 20 do 30% wartości całej inwestycji. Bank może też być zainteresowany sprawdzeniem opłacalności planowanej inwestycji.

Firma może również uzyskać kredyt hipoteczny, czyli taki, który nakłada na wskazaną nieruchomość hipotekę. Zazwyczaj uzyskane w ten sposób fundusze przeznacza się na zakup nowego lokalu lub modernizację posiadanego.

Kredyt w rachunku bieżącym to nic innego jak możliwość uzyskania debetu ograniczonego ustalonym limitem. W momencie pojawienia się funduszy na rachunku jest on natychmiast spłacany.

Kredyt konsolidacyjny skierowany jest do firm posiadających więcej niż jedno zobowiązanie finansowe. Pozwala je połączyć, dzięki czemu przedsiębiorstwo spłaca pojedynczą, niższą ratę. Tym samym jest to zobowiązanie trwające dłużej niż poszczególne kredyty ze względu na obniżoną kwotę, którą należy wpłacić w miesiącu.

Dobrą opcją dla początkującej firmy jest kredyt na start. Banki w przypadku tej formy pożyczania pieniędzy oferują swoją pomoc w założeniu firmy, w zamian wymagają jednak rzetelnie sporządzonego biznesplanu, który jest podstawą sprawdzenia czy wnioskujące przedsiębiorstwo będzie miało szansę spłacić zobowiązanie.

Wybór kredytu warto uzależnić od zaplanowanych potrzeb i wydatków.