Miesiąc: maj 2020

Incoterms co to oznacza?

Na rynku obowiązuje wiele rozmaitych reguł handlowych. Jednym ze zbiorów takich zasad jest Incoterms....

Na co idzie podatek VAT?

Podatki stanowią źródło dochodów budżetu państwa. Sposób wydatkowania odzwierciedla budżet państwa. Zatem na co może być przeznaczony podatek VAT?...

Co to ulga podatkowa?

Od osiągniętych w roku podatkowym dochodów podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego właściwego podatku. W rocznym zeznaniu podatkowym obliczając wartość tej płatności można skorzystać z ulg wynikających z przepisów prawa podatkowego...

Czym jest dumping?

Zdarza się, że na rynku stosowane są niebezpieczne praktyki, które zagrażają przemysłowi krajowemu. Jedną z nich jest dumping. Zatem co kryje w sobie ten termin?...

Co to jest pieniądz bezgotówkowy?

Oczywistym jest, że monety i banknoty to pieniądze. Środkiem płatniczym jest również pieniądz bezgotówkowy. Zatem czym właściwie jest pieniądz?...

Jak założyć bankowość internetową?

Komfort, mobilność to tylko nieliczne cechy, jaką proponuje nam bankowość elektroniczna. Ułatwia dostęp do naszego konta bankowego. Jest nowoczesnym asystentem w zarządzaniu naszymi finansami....

Obligacje rządowe co to jest?

Obligacje rządowe co to jest? Nazywana jest rządową dlatego, że to właśnie władze państwa, konkretnie Minister Finansów odpowiada za sprzedaż tych papierów wartościowych....

Co to jest kryzys finansowy?

Co to jest kryzys finansowy? To gwałtowne zmiany na rynku finansowym, które prowadzą do niewypłacalności banków lub innych instytucji finansowych....

Co to jest ryzyko inwestycyjne?

Co to jest ryzyko inwestycyjne? Niestety, cóż poradzić. Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko, które może prowadzić do strat. Inwestor jako świadoma jednostka bierze pod uwagę to, że faktyczny zysk z naszej inwestycji może różnić się od oczekiwanej kwoty, którą chciałby uzyskać. ...