Co to jest ryzyko inwestycyjne?

Zacieramy rączki na rezultaty.

Co to jest ryzyko inwestycyjne? Niestety, cóż poradzić. Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko, które może prowadzić do strat. Inwestor jako świadoma jednostka bierze pod uwagę to, że faktyczny zysk z naszej inwestycji może różnić się od oczekiwanej kwoty, którą chciałby uzyskać. I to jest właśnie to ryzyko, inwestycyjne. To rezultat inny niż oczekiwany przez nas.

Ryzyko inflacji.

Koszty utrzymania inwestycji przewyższają, przekracza siłę nabywczą kapitału. Inflacja to procent wzrostu lub spadku cen, na każdy rok. W przypadku ogólnego spadku cen mówimy o deflacji.

Ryzyko polityczne.

Wiąże się z ingerencją bezpośrednią lub pośrednią na daną sytuację. Związane jest z prawem, konkretnie ich zmianami, które regulują funkcjonowanie przedsiębiorstw. Wpływ oraz zmiany bardzo trudno jest przewidzieć.

Istnieją na rynku ubezpieczenia, które chronią przed niektórymi efektami tego ryzyka.

Ryzyko kredytowe.

To przede wszystkim obligacje. Problemem tutaj jest niewypłacalność. Kiedy jedna strona nie jest w stanie wypłacić odsetek, zysku dla tej drugiej.

W gorszym przypadku również zwrócić kapitału.

Ryzyko walutowe.

Oczywiście ściśle powiązane z kursem waluty. Jeżeli inwestujemy poza granicami naszego kraju, lokując kapitał zagranicą to właśnie zmiana kursów, ma bezpośredni wpływ na poziom naszych zysków.

No i na koniec ryzyko systematyczne i niesystematyczne.

Systematyczne wynikające z wahań rynkowych. Niesystematyczne zwane także specyficznym, możemy nazwać je sytuacjami losowymi. Niskie zyski czy strajki pracownicze, mogą być powodem takich strat.

Niestety pewnych kwestii nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Niektóre metody inwestowania, możemy uznać za bezpieczniejsze czy bardziej przewidywalne, jednak żadna inwestycja nie da nam stuprocentowej pewności na zysk, bez żadnych dołków po drodze. To czas na to by zaufać samemu sobie, otworzyć nasz umysł na wszystkie możliwości. Najważniejsze jest wyczucie i spokój. Do największych błędów, może doprowadzić nas paniczny strach przed utratą pieniędzy.

Add a Comment