Co to jest model biznesowy organizacji?

Jednym z determinantów efektywności gospodarczej jest dobry model biznesowy. Co to jest model biznesowy organizacji?

Pojęcie modelu biznesowego organizacji zostało zapoczątkowane przez innowacje w sektorze IT. Na przestrzeni doświadczeń minionych lat pojawia się świadomość konieczności tworzenia modeli biznesowych dla innych branż.

Najogólniej mówiąc model biznesowy to przyjęta przez firmę długookresowa metoda na powiększenie i wykorzystanie wszelkich posiadanych zasobów w celu zaprezentowania klientom oferty przewyższającej ofertę konkurencji, przy jednoczesnym zapewnieniu jednostce gospodarczej dochodów. Doskonały model biznesowy organizacji ma na celu uzyskanie, a w późniejszym czasie utrzymanie, przewagi konkurencyjnej.

Głównym zadaniem takiego modelu jest dostarczenie klientom unikatowych wartości, po to aby można było go jak najefektywniej wykorzystać. Ponadto skuteczny model powinien być trudny do skopiowania.

Modele biznesowe można skategoryzować. Wyróżnia się pięć podstawowych typów, a mianowicie:

  1. B2C (Business-to-Customer) to najczęściej spotykany typ modelu. W tym przypadku jednostki gospodarcze chcą pozyskać klientów indywidualnych.
  2. B2B (Business-to-Business) to model, w którym przedsiębiorstwa kierują swoje towary i usługi do innych podmiotów gospodarczych. Jest to typ generujący największe przepływy pieniężne.
  3. C2C (Customer-to-Customer) to typ, w którym firma organizuje możliwość wymiany dóbr pomiędzy konsumentami na przykład prowadząc aukcje internetowe.
  4. P2P (Peer-to-Peer) to model polegający na wykorzystaniu internetu w taki sposób, aby użytkownicy przekazywali między sobą pliki, bez konieczności przesyłania ich przez główny serwer.
  5. M-commerce (Mobile Commerce) odnosi się przede wszystkim do urządzeń bezprzewodowych, przy użyciu których możemy dokonywać transakcji. Istotne znaczenie ma wówczas połączenie bezprzewodowe.

Firmy rzadko funkcjonują wykorzystując wyłącznie jeden typ modelu. Zazwyczaj najkorzystniejsze okazuje się wypracowanie modelu, który jest kombinacją różnych typów.