Kredyt gotówkowy dla firm.

Są momenty w funkcjonowaniu firmy, kiedy potrzebna jest dodatkowa gotówka na sfinansowanie parku maszynowego, środków transportu, czy zakupu towarów. W takiej sytuacji kredyt gotówkowy dla firm jest najlepszym rozwiązaniem na zasilenie nowych inwestycji.

Kredyty gotówkowe dla firm oferowane są przez wszystkie banki i wielu instytucji pozabankowych. Są bardzo często wykorzystywane przez przedsiębiorstwa, ponieważ zapobiegają powstawaniu zatorów płatniczych.

Zanim zostanie podjęta decyzja o kredycie, trzeba dobrze skalkulować koszty w związku z nim poniesione i przejrzeć ofertę wielu banków. Każdy z nich ma inną ofertę, składającą się z wielu zmiennych.

Oprócz Wiboru, oprocentowanie kredytu składa się również z marży banku, która może być różna w zależności od instytucji kredytującej i okresu kredytowania. Banki stosują również prowizje od otrzymania kredytu i często na początku jest to największa opłata, dlatego warto sprawdzić, gdzie jest najniższa.

Przed otrzymaniem kredytu banki mogą żądać dokumentów finansowych firmy, które znacznie wpływają na warunki, jakie można otrzymać. Jeżeli firma nie notuje strat i generuje zyski, można negocjować warunki otrzymania zobowiązania, które będzie korzystne. Dokumenty niezbędne do otrzymania kredytu to:

  • zaświadczenie z Zus i Us, o niezaleganiu w płaceniu składek i podatków,
  • zeznanie podatkowe dotyczące ubiegłego roku,
  • dokumenty księgowe,
  • wyciągi bankowe z banku, w którym firma ma zarejestrowany rachunek.

Dla przedsiębiorstw z dłuższym stażem i dobrymi wynikami finansowymi otrzymanie kredytu nie jest większym problemem. W trudniejszej sytuacji są firmy rozpoczynające działalność i szukające źródła finansowania.

Najlepiej w takiej sytuacji zgłosić się do pośrednika kredytowego, który pomoże i ułatwi zrealizowanie całego procesu dokumentacyjnego. Często rozwiązaniem jest skorzystanie z kredytu na start, który oferują niektóre banki. Propozycje banków są bardzo różnorodne, dlatego przed podjęciem decyzji warto porozmawiać konsultantem o najlepszych dla siebie ofertach.

Add a Comment