Co to jest dochód narodowy?

Zdarza się, iż w mediach głośno bywa o różnych zagadnieniach z dziedziny ekonomii, które mogą być dla nas całkowicie obce. Nie jest to niczym nienaturalnym, w końcu każdy zajmuje się czymś innym i zna się na swojej własnej dziedzinie, rzadko zagłębiając się w zagadnienia niedotyczące jego pracy bądź środowiska.

Gdy słyszymy lub czytamy informację o jakimś czynniku, takim jak dochód narodowy, zazwyczaj nie jest ono wyjaśniane, a podana wiadomość pozostaje zasnuta wielką niewiadomą, gdyż nie potrafimy jej ocenić, ani skomentować.

Warto zatem zapoznać się z tym podstawowym pojęciem, gdyż jest ono dość popularnie stosowane, a jego znajomość pozwoli nam poczuć się pewniej i umożliwi szybką i realną ocenę podanej informacji.

Wspomniany już dochód narodowy to nic innego, jak suma dochodów, które zostaną uzyskane z wytworzenia dóbr końcowych w danym roku. Do dóbr tych należeć mogą zarówno dobra konsumpcyjne, jak i dobra produkcyjne, a wszystkie łącznie powiększają zamożność narodu danego kraju.

Warto zapamiętać, iż dochód narodowy jest zawsze równy produktowi narodowemu netto. W obliczaniu tych wartości pomaga system rachunków narodowych, które są tak naprawdę po prostu uporządkowanym zbiorem logicznych, spójnych i zintegrowanych rachunków, bilansów i tablic, które są opracowywane ściśle na podstawie reguł statystycznych.

Dzięki tym rachunkom dochód narodowy obliczany jest w stosunkowo prosty sposób. Polega to na odjęciu kwoty podatków pośrednich od wartości PKB (produktu krajowego brutto) w cenach rynkowych. Następnie do wyniku należy dodać dopłaty do cen niektórych produktów pochodzące od państwa. W ten sposób uzyskujemy produkt krajowy brutto w cenach czynników produkcji.

Czynniki produkcji to usługi oraz zasoby materialne wykorzystywane w procesie produkcji dóbr. By z wcześniejszych kalkulacji uzyskać dochód narodowy, należy od wyliczonej wartości odjąć amortyzację. Wynik będzie przedstawiał produkt narodowy netto, a z kolei on jest równy dochodowi narodowemu.

Skrótowo ujmując, dochód narodowy to łączna wartość dochodów z czynników produkcji uzyskanych przez obywateli danego kraju, zarówno w tym kraju, jak i poza jego granicami.

Add a Comment