Warunki prowadzenia biznesu w Polsce

O tym, że polska gospodarka jest słaba raczej nikogo nie trzeba przekonywać. Wysokie bezrobocie, niskie wynagrodzenia, Produkt Krajowy Brutto w przeliczeniu na mieszkańca jeden z niższych w Europie. Co jest tego powodem? Kto jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy? Czy państwo robi wszystko, żeby poprawić tę sytuację?

Odpowiedzi na te pytania są bardzo proste. Polska jest słaba gospodarczo z powodu złego prawa. Nadmiar biurokracji i fiskalizmu utrudnia prowadzenie biznesu. Nie są zakładane nowe firmy, nie tworzy się nowych miejsc pracy. Zarabianie i oszczędzanie pieniędzy w sytuacji, kiedy przedsiębiorcy są obarczeni mnóstwem różnych podatków, obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi i absurdalnymi przepisami graniczy z cudem.

 

Na pytanie: kto jest za to odpowiedzialny? odpowiada Krzysztof Rybiński w swoim raporcie pt. „Wpływ grup interesu na proces stanowienia prawa w Polsce”. Wnikliwe badania ustaw doprowadziły go do wysunięcia wniosku, że lobbyści z kręgów administracji, związków zawodowych i dużych firm wprowadzają za pomocą nacisku na polityków złe przepisy w Polsce. Żeby to naprawić potrzebny byłby program szerokich reform przywracających większą wolność gospodarczą. Tylko czy polityków stać na to, żeby sprzeciwić się grupom interesu?

Add a Comment