Incoterms co to oznacza?

Na rynku obowiązuje wiele rozmaitych reguł handlowych. Jednym ze zbiorów takich zasad jest Incoterms.

Incoterms (International Commercial Terms) to zbiór międzynarodowych reguł ustalających warunki sprzedaży, których stosowanie jest szeroko przyjęte na całym świecie. Reguły te dzielą koszty oraz odpowiedzialność między nabywcę i sprzedawcę a ponadto odzwierciedlają rodzaj uzgodnionego transportu.

Odnoszą się do Konwencji ONZ, która dotyczy Kontraktów dla Międzynarodowej Sprzedaży Dóbr. Zostały one opublikowane w 1936 roku i wielokrotnie znowelizowane. Wersją wydaną ostatnio jest Incoterms 2020.

Reguły handlowe Incoterms są następujące:

  • są to zasady fakultatywne
  • stosowane są w trakcie obrocie dobrami materialnymi
  • obowiązują eksportera i importera, a z ich stosowania wyłączone są przedsiębiorstwa transportowe oraz spedytorzy,
  • normy prawa obejmujące umowę mają pierwszeństwo przed Incoterms.

Incoterms zajmują się zagadnieniami dotyczącymi transportu produktów od sprzedawcy do nabywcy. Obejmuje to przede wszystkim: przewóz produktów, rozliczenie odpowiedzialności eksportowych i importowych, sfinansowanie kosztów, w tym transportu oraz ubezpieczenia. Reguły Incoterms są stosowane w połączeniu z lokalizacją geograficzną. Incoterms określają ponadto moment przeniesienia praw własności.

Incoterms®2020 to ósma nowelizacja standardowych warunków handlowych po raz pierwszy skodyfikowanych przez Międzynarodową Izbę Handlową w 1936 roku.

Reguły w obecnie obowiązującej wersji są przeznaczone do stosowania nie tylko w międzynarodowych warunkach handlowych, ale także w warunkach krajowych. Ponadto w przypadku zestawu reguł Incoterms®2020 obowiązuje podział reguł na dwie kategorie, a mianowicie reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu, oraz reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.

Celem zmian, jakie pojawiły od 1 stycznia 2020 roku było przede wszystkim ułatwienie prowadzenia handlu w skali globalnej. Efektem zmian jest to, że reguły te są bardziej bardziej przejrzyste i czytelne dla użytkowników.

Add a Comment