Co to jest rezydencja podatkowa w banku?

Rezydencja podatkowa co to jest?

To miejsce, a konkretnie kraj, w którym przebywamy, to centrum naszego życia. Centrum interesów osobistych lub gospodarczych.

Nie ma nic wspólnego z obywatelstwem. To inaczej obowiązek podatkowy, z którego musimy się wywiązać wobec danego kraju.

Dodatkowo dokładnie zaznaczony jest czas, za pomocą którego możemy trafniej określić rezydencję podatkową. Rezydentem jest osoba, która w kraju spędza co najmniej 183 dni w ciągu roku. Nie każdy ma jedną rezydencję podatkową. Osoby stale mieszkające w Polsce, pracują ponad 183 dni w roku poza granicami naszego państwa. Taki obywatel ma prawo skorzystać z prawa do unikania podwójnego opodatkowania. Odpowiedni certyfikat rozwiąże jego problem.

Zmowa międzynarodowa – USTAWA.

Co to jest rezydencja podatkowa w banku? Wszystko zapoczątkowała ustawa. Obliguje kraje uczestniczące, w tym Polskę do raportowania. Temu obowiązkowi podlegają instytucje finansowe i banki. Ustawa z dniem 9 marca 2017 r. nałożyła obowiązek wymiany informacji podatkowych z innymi państwami. Tym samym zmusiła klientów banku do składania oświadczenia o rezydencji podatkowej-CRS.

Konsekwencje odmowy podpisania dokumentu.

Konsekwencją odmowy podpisania tego dokumentu. Jest powiadomienie o tym Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jeżeli natomiast jesteśmy rezydentem również innego kraju i taką deklarację złożymy to i tak fiskus zostanie poinformowany. Wyśle taką informację w świat. W konsekwencji zostaną powiadomione odpowiednie zagraniczne organy podatkowe w zależności od tego, w jakim kraju mamy obowiązek rozliczania się z podatku.

Pełna kontrola.

CRS, a dokładniej obowiązek składania takiego oświadczenia, dotyczy głównie produktów oszczędnościowych produktów inwestycyjnych, czy różnego rodzaju lokat. Jeżeli jesteśmy rezydentem podatkowym, innego państwa niż polska zostanie to zweryfikowane, dane wysłane do państwa, w którym powinniśmy się rozliczać z podatku. I właśnie tu tkwi cała istota sprawy, bo ustawa CRS tak samo, jak FATCA (ta akurat dotyczy tylko stanów zjednoczonych) została stworzona po to, by kontrolować.

Add a Comment