Czym jest dumping?

Zdarza się, że na rynku stosowane są niebezpieczne praktyki, które zagrażają przemysłowi krajowemu. Jedną z nich jest dumping. Zatem co kryje w sobie ten termin?

Angielskie „dumping” pochodzi od określenia „dump”. W dosłownym tłumaczeniu oznacza „zrzucać”, „zarzucać”. W rozumieniu gospodarczym rynek zarzucany jest dobrami o zaniżonej cenie. Jeśli są to towary eksportowe, sprzedawane po cenach niższych niż na krajowym rynku, pojawia się wówczas dumping cenowy. W przypadku, gdy ceny ustalana są poniżej kosztów wytworzenia towarów, mówimy o dumpingu kosztowym.

Aby była mowa o dumpingu muszą być spełnione trzy warunki:

  • cena eksportowa jest niższa od ceny stosowanej podczas operacji handlowych, podobnego produktu, który sprzedawany jest na wewnętrzny rynek,
  • eksport powoduje szkody w gospodarce krajowej albo opóźnia rozwój przemysłu krajowego
  • musi istnieć związek pomiędzy dumpingiem a wyrządzoną szkodą.

Można wyróżnić kilka rodzajów dumpingu.

Jednym z nich jest dumping sporadyczny. Uznaje się, że jest to najmniej szkodliwa forma. Wówczas towar jest sporadycznie sprzedawany po cenach, które nie pokrywają kosztów jego wytworzenia. Zazwyczaj producenci decydują się na tego rodzaju rozwiązanie, aby nie ponieść większych strat na skutek na przykład gwałtownie obniżonego popytu albo by nadwyżka towarów nie zalegała w magazynach.

O dumping stałym, mówimy wówczas gdy sprzedaż za granicą odbywa się po cenie niższej niż w kraju. Stosowany jest zwykle wtedy, gdy popyt na rynku krajowym jest mniej elastyczny niż za granicą. Producent ustala wówczas wysokie ceny w Polsce i aby zwiększyć sprzedaż obniża je przy eksporcie.

W praktyce  stosowany jest również dumping łupieżczy mający na celu niską ceną niepokrywającą kosztów produkcji wyeliminuje konkurencję. Gdy tak się stanie, nieuczciwy producent zostaje monopolistą i może dowolnie kształtować ceny.

Dumping w Polsce jak również w wielu innych krajach nie jest zgodny z prawem. Jednostka gospodarcza, który decyduje się wprowadzić zaniżone ceny, powinna liczyć się z karami. Pomimo, iż dumping oznacza niskie ceny, nie jest zjawiskiem pozytywnym.

Add a Comment