Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS?

Ostatnie kilkanaście tygodni było wyjątkowo trudne dla światowej gospodarki. Pandemia koronawirusa zamroziła wiele gałęzi gospodarki, zwłaszcza tej, która zajmowała się wszelkimi usługami. To uderzyło zwłaszcza w małe i mikroprzedsiębiorstwa. Z tego powodu możliwe jest zwolnienie z opłacania składek ZUS.

Założeniem tego planu jest to, że przedsiębiorca zwolniony ze składki doraźnie posiada większą ilość gotówki. Dzięki temu może rozdysponować ją tak, aby jego firma przetrwała ten niedogodny dla gospodarki okres.

Ta ulga w opłatach nie została jednak przewidziana dla wszystkich przedsiębiorców w kraju. Aby móc pozwolić sobie na swoiste „wakacje od ZUS-u” należy spełniać kilka warunków. Dla kogo zwolnienie ze składek ZUS jest przewidziane?

Z ulgi mogą skorzystać podmioty, które :

  • były płatnikami składek przed 1 kwietnia 2020 roku i zgłosiły do ubezpieczeń społecznych nie więcej osób niż 50
  • są spółdzielniami socjalnymi zgłoszonymi jako płatnik składek przed 1 kwietnia 2020 roku
  • są osobą duchowną
  • wykonywały pozarolniczą działalność przed 1 kwietnia 2020 roku oraz opłacały składki wyłącznie na własne ubezpieczenia, dodatkowo przychód z tej działalności w pierwszym miesiącu, według składanego wniosku nie może przekroczyć kwoty 15 681 złoty.

Dlaczego do tej kwoty? Bo to prognozowana przez specjalistów kwota przeciętnego wynagrodzenia brutto za ten rok.

Ze zwolnienia z płatności składek mogą skorzystać także płatnicy, korzystający z ulg w ramach Małego ZUS plus – inaczej MDG+.

Przy składaniu wniosków o trzy-miesięczne wakacje od składek ZUS pilnym okiem dokumentację muszą przejrzeć działający w sektorze rybołówstwa, akwakultury i produkcji podstawowych produktów rolnych. Informację o tego typu działalności należy przekazać do ZUS-u. Dlaczego jest to tak ważna sprawa? Bo w tych sektorach obowiązują nieco inne progi dopuszczalnej pomocy publicznej. Ich przekroczenie może skutkować nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci konieczności zwrotu udzielonej pomocy.

To są warunki otrzymania zwolnienia na trzy miesiące. Polskie prawo zrobiło jednak jeszcze jedną możliwość, dla tych, którzy nie spełniają warunków. Zwolnienie ze składek ZUS na dwa miesiące, za kwiecień i maj 2020 roku.

Można z niego skorzystać jeśli :

  • prowadziło się działalność gospodarczą, opłacając składki na ubezpieczenie i mając przychód mniejszy niż 15 681 złoty.

Lub

  • jeśli korzysta się z „ulgi na start” i opłaca składki wyłącznie na własne ubezpieczenie zdrowotne, prowadziłeś działalność prze 1 kwietnia 2020 roku i twój dochód nie przekroczył 15 681 złoty.

Dla kogo zwolnienia ze składek ZUS będą najkorzystniejsze?

Dla małych i mikro przedsiębiorstw. Dla nich trzy-miesięczne zwolnienie ze składek ZUS jest ogromną różnicą, zwłaszcza w tych sektorach, które boleśnie odczuły przestój. Pieniądze, które w ten sposób zachowali mogą teraz posłużyć na rozbudzenie firmy, przeniesienie jej do Internetu, by móc rozwinąć swoją działalność, dostosowanie się do nowych warunków rynku, czy zwyczajne opłacenie pracowników i uniknięcie zwolnień.

Add a Comment