Kategoria: Podatki

Jak obliczyć podatek VAT?

W dzisiejszych księgowość prowadzi się zazwyczaj w programach komputerowych, w których to dokumenty zawierające podatek VAT wyliczane są automatycznie. ...

Co to jest zobowiązanie podatkowe?

Obowiązek płacenia podatków jest zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w rozdziale dziesiątym. Podstawą prawa wykonawczego ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 roku. Przepisy szczegółowe obowiązują od roku 2003. ...