Podatek PIT na zasadach ogólnych. Cechy i charakterystyka

Podatek PIT na zasadach ogólnych to podatek od wszystkich skumulowanych dochodów np. dochodów z działalności firmy oraz innych własnych przychodów.


W Polsce funkcjonują dwa tak zwane progi podatkowe. Jeżeli przekroczysz dany próg podatkowy wtedy płacisz podatek, tylko od tej kwoty, która ten próg przekroczyła. Pierwszy próg podatkowy wynosi 17 procent, natomiast drugi 32 procent. Istnieje też tak zwana kwota wolna od podatku, która wynosi obecnie do 8000 zł. Nasze dochody poniżej tej kwoty nie zostaną objęte podatkiem.
Mimo tego, w tym przypadku także musimy złożyć zeznanie podatkowe. Przysługują nam również nierzadko ulgi, w postaci odliczenia podatku, w przypadku posiadania dzieci.

W jaki sposób możemy obliczyć PIT na zasadach ogólnych. Wystarczy od przychodów z naszej działalności odjąć koszty uzyskania tychże przychodów. Wtedy to otrzymujemy dochody. Do niego to musimy dodać inne dochody, które zgromadziliśmy w ciągu całego roku i na koniec odjąć od całej kwoty składki między innymi na ZUS oraz ulgi, które nam przysługują. To jednak nie koniec. Kwota, którą otrzymaliśmy to podstawa obliczenia podatku. Podstawa ta musi być pomnożona przez 17 lub 32 procent odpowiedniej stawki. Wreszcie otrzymując kwotę podatku musimy odjąć od niej jeszcze składkę na NFZ oraz inne ulgi. Otrzymana w ten sposób kwota to nasz dług podatkowy.