Jak kupić obligacje rządowe?

Lokaty bankowe a obligacje rządowe.

Najbardziej popularnymi produktami oszczędnościowym w Polsce są lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Powszechnie uznaje się je za najbardziej bezpieczne i odporne, w przeciwieństwie do produktów giełdowych, na wahania rynkowe. Rzeczywiście – w szerokiej palecie ofert banków można znaleźć bardzo korzystne propozycje. Lokaty mają jednak swoje słabsze strony.

Obecnie są one najczęściej elementem jakieś akcji promocyjnej banku. Wyższe oprocentowanie może dotyczyć nowych klientów. Atrakcyjne oferty mogą dotyczyć niewielkich kwot albo są one zarezerwowane dla lokat krótkoterminowych: w większości przypadków nie przekraczających trzech miesięcy.

Definicja obligacji rządowych.

Rozsądną alternatywą dla lokat bankowych są obligacje rządowe. To papiery wartościowe sprzedawanie przez Ministerstwo Finansów, które reprezentuje Skarb Państwa. Minister Finansów, przedając obligacje, pożycza od nabywcy obligacji umówioną sumę pieniędzy i jednocześnie zobowiązuje się do jej zwrotu (wykup obligacji) z należnymi odsetkami w konkretnie określonym czasie.

Skarb Państwa staje się dłużnikiem a jednocześnie gwarantem wykupu. Za całość zobowiązania odpowiada majątkiem państwowym przez co obligacje skarbowe są traktowane jako najbezpieczniejsza forma oszczędzania.

Cechy obligacji.

Szeroka jest również paleta możliwości jakie dają obligacje państwowe. Oferta jest skierowana zarówno do osób, które poszukują krótkoterminowych możliwości oszczędzania jak równie tych, którzy są nastawieni na dłuższą perspektywę czasową. Najważniejsze cechy obligacji rządowych to: wspomniane wcześniej bezpieczeństwo, prostota, klarowność zasad, zyskowność, możliwość wcześniejszego wykupu oraz system premiowy dla osób, które zamieniają stare obligacje na nowe.

Sposoby nabycia.

Obligacje są sprzedawane na przetargach kierowanych do dużych inwestorów (tzw. obligacje hurtowe). Najczęściej kupcami są banki. Indywidualni inwestorzy mogą również partycypować w tych produktach poprzez ich wykup w biurach maklerskich, które działają na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Drugą możliwością jest zakup emisji papierów wartościowych u agenta, którym jest Bank PKO BP. To są obligacje oszczędnościowe. W oferowanym pakiecie znajduje się pięć typów: trzymiesięczne, dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie. Dodatkowo dla beneficjentów programu „Rodzina 500+” przygotowane zostały obligacje rodzinne: sześcioletnie i dwunastoletnie.

Terminy sprzedaży obligacji oraz inne informacje dotyczące danych obligacji są zawarte w listach emisyjnych Ministra Finansów. Szczegółowe informacje o aktualnych możliwościach zakupu obligacji rządowych można uzyskać:

  1. bezpośrednio w oddziałach PKO Banku Polskiego w całym kraju;
  2. w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO BP;
  3. za pośrednictwem Internetu;
  4. telefonicznie pod numerami: 801 310 210 oraz 81 535 66 55 (opłata zgodna z taryfą operatora.

Perspektywy.

Obligacje rządowe stają się coraz bardziej popularne w Polsce. W samym styczniu 2020 roku Polacy kupili więcej obligacji detalicznych niż przez cały rok 2012. Obecnie zyski z nich mogą sięgać nawet 9 procent.

Add a Comment