Co to jest pieniądz fiducjarny?

Użytkownik takiej waluty ufa, że jej eminent (najczęściej państwo) gwarantuje wartość i stabilność tego pieniądza w oparciu o kondycję gospodarczą. ...

Co to jest model biznesowy?

W potocznym rozumieniu model biznesowy była zestawiany lub też utożsamiany ze strategią firmy. Wprawdzie obydwa pojęcia mają kilka zbieżnych cech takich jak: cel, sposób jego osiągnięcia, wymierność, ulokowanie w czasie, większość atrybutów sprawia, że obydwie te formy aktywności ekonomicznej należy pojmować jako odrębne struktury. ...

Co to jest zobowiązanie podatkowe?

Obowiązek płacenia podatków jest zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polski w rozdziale dziesiątym. Podstawą prawa wykonawczego ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 roku. Przepisy szczegółowe obowiązują od roku 2003. ...

Incoterms co to oznacza?

Na rynku obowiązuje wiele rozmaitych reguł handlowych. Jednym ze zbiorów takich zasad jest Incoterms....

Na co idzie podatek VAT?

Podatki stanowią źródło dochodów budżetu państwa. Sposób wydatkowania odzwierciedla budżet państwa. Zatem na co może być przeznaczony podatek VAT?...

Co to ulga podatkowa?

Od osiągniętych w roku podatkowym dochodów podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego właściwego podatku. W rocznym zeznaniu podatkowym obliczając wartość tej płatności można skorzystać z ulg wynikających z przepisów prawa podatkowego...

Czym jest dumping?

Zdarza się, że na rynku stosowane są niebezpieczne praktyki, które zagrażają przemysłowi krajowemu. Jedną z nich jest dumping. Zatem co kryje w sobie ten termin?...

Co to jest pieniądz bezgotówkowy?

Oczywistym jest, że monety i banknoty to pieniądze. Środkiem płatniczym jest również pieniądz bezgotówkowy. Zatem czym właściwie jest pieniądz?...

Jak założyć bankowość internetową?

Komfort, mobilność to tylko nieliczne cechy, jaką proponuje nam bankowość elektroniczna. Ułatwia dostęp do naszego konta bankowego. Jest nowoczesnym asystentem w zarządzaniu naszymi finansami....