Jak stworzyć własny biznesplan?

Tak naprawdę biznesplan nie jest niczym innym jak rozpisanymi elementami planowanego biznesu, który umożliwi realizację założonych celów i pomoże oszacować szanse na powodzenie. Prawidłowo napisany plan powinien zawierać opis sprzedawanych produktów lub usług, cele oraz szczegółową analizę możliwości rynkowych....

Co to bankowość internetowa?

W ostatnim czasie w Polsce dzięki upowszechnieniu internetu, większość z nas może korzystać z dostępu do sieci i realizować za jego pośrednictwem wiele użytecznych funkcji. Na czym zatem polega system bankowości internetowej?...

Kiedy była denominacja złotego?

W Polsce jak w każdym innym kraju wprowadzanych jest wiele różnego rodzaju reform. Jedną z takich zmian jest wprowadzająca w Polsce nową jednostkę pieniężną tzw. denominacja....

Jak obliczyć podatek VAT?

W dzisiejszych księgowość prowadzi się zazwyczaj w programach komputerowych, w których to dokumenty zawierające podatek VAT wyliczane są automatycznie. ...

Jak się liczy dochód narodowy?

Jednym z podstawowych wskaźników ekonomicznych jest dochód narodowy. Miernik ten jest wykorzystywany w analizach teoretycznych oraz empirycznych. Zatem jak obliczyć dochód narodowy?...

Jak kupić obligacje rządowe?

Najbardziej popularnymi produktami oszczędnościowym w Polsce są lokaty bankowe i konta oszczędnościowe. Powszechnie uznaje się je za najbardziej bezpieczne i odporne, w przeciwieństwie do produktów giełdowych, na wahania rynkowe. ...

Co to jest pieniądz fiducjarny?

Użytkownik takiej waluty ufa, że jej eminent (najczęściej państwo) gwarantuje wartość i stabilność tego pieniądza w oparciu o kondycję gospodarczą. ...

Co to jest model biznesowy?

W potocznym rozumieniu model biznesowy była zestawiany lub też utożsamiany ze strategią firmy. Wprawdzie obydwa pojęcia mają kilka zbieżnych cech takich jak: cel, sposób jego osiągnięcia, wymierność, ulokowanie w czasie, większość atrybutów sprawia, że obydwie te formy aktywności ekonomicznej należy pojmować jako odrębne struktury. ...