Podatek akcyzowy – kiedy i dlaczego go płacimy?

W 1452 roku Sejm wydał ustawę na tzw. „czopowe” – dziś nazwane podatkiem akcyzowym. Podatek ten obowiązywał na piwo, miód, wino, cukier buraczani i trzcinowy, a nawet na karty do gry.

W późniejszym czasie w naszym kraju ów podatek został wprowadzony ustawą z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Podatek akcyzowy to podatek pośredni. Oznacza to, że jest on bezzwrotny i przymusowy. Płacony w pieniądzu, który zasila budżet państwa.

Akcyza – kolejny podatek, który musisz uiścić?

Kiedy słyszymy o akcyzie, wszystkim nam kojarzy się głównie z alkoholem i wyrobami tytoniowymi. To prawda, między innymi na te produkty jest nakładany podatek akcyzowy.

To tylko jedne z niewielu produktów i usług, które objęte są ów podatkiem. Akcyzą objęta jest również energia elektryczna, wyroby energetyczne, samochody osobowe oraz szereg innych produktów wymienionych w ustawie. Produkty lub usługi objęte podatkiem podzielone są na:

  • niezharmonizowane – do tej grupy należą np. samochody osobowe kupione poza terytorium Polski;
  • zharmonizowane – tutaj wymienimy m.in. gaz, wyroby tytoniowe, alkohol;

W Polsce aktem prawnym, który reguluje ów opodatkowanie jest ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym.

Dwa rodzaje tego podatku, wyjaśniają nam dlaczego musimy go płacić:

  • fiskalny – nakładany po to, aby zwiększyć dochód budżetowy;
  • niefiskalny – jego celem jest zmniejszenie spożycia danego produktu np. alkoholu;

Oprócz podziału na przyczynę zapłaty akcyzy wyróżniamy jeszcze podatek akcyzowy:

Co objęte jest podatkiem akcyzowym?

Obowiązek zapłaty podatku akcyzowego mają producenci, importerzy wyrobów objętych akcyzą, którzy wykonują czynności określone w ustawie. Wśród wielu usług i produktów nałożonych podatkiem akcyzowym możemy wymienić:

  • produkcja wyrobów akcyzowych zharmonizowanych;
  • wyprowadzenie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych ze składu podatkowego;
  • sprzedaż wyrobów akcyzowych na terytorium kraju;
  • eksport i import wyrobów akcyzowych;

Podsumowując ostatecznym płatnikiem podatku akcyzowego jesteśmy my konsumenci. Kupując produkt objęty akcyzą np. alkohol lub papierosy, akcyza jest wkalkulowana w cenę produktu objętego podatkiem.