Jak chronić się przed wykradaniem danych osobowych?

Celem ochrony danych jest to, aby nie dostały się one w niepowołane ręce. Szczególną uwagę należy zwrócić na takie informacje identyfikujące jak:

 • imię i nazwisko
 • adres
 • numer dowodu osobistego
 • PESEL
 • data urodzin
 • imiona rodziców

Przeczytaj poniższy artykuł i sprawdź, w jaki sposób chronić swoje dane osobowe i jakich zasad przestrzegać, aby były one bezpiecznie i nie posłużyły do niecnych celów dla osób trzecich.

Zasady, których trzeba przestrzegać w związku z ochroną danych osobowych:

 • zawsze przetrzymuj w bezpiecznym miejscu dowód osobisty prawo jazdy i paszport
 • nie udostępniaj dokumentów osobom trzecim jeśli nie jest to konieczne i nie kopiuj ich
 • starannie i pieczołowicie niszcz stare dokumenty i korespondencję papierową zawierającą dane wrażliwe
 • nigdy nie podawaj swoich danych w trakcie rozmowy telefonicznej z osobami, które podają się za pracowników banku czy lub innych instytucji finansowych

Uwaga:

Pamiętaj, że do Twojej weryfikacji wystarczy jedynie imię i nazwisko! Nie musisz pracownikom infolinii komórkowej lub banku podawać swojego numeru PESEL lub adresu zamieszkania ani tym bardziej potwierdzać swoją tożsamość numerem dowodu osobistego czy imionami matki i ojca bądź nazwiskiem rodowym.

Bezpieczeństwo w sieci:

 • dokonuj płatności wykorzystując certyfikowanych pośredników
 • nie otwieraj wiadomości niewiadomego pochodzenia
 • używaj różnych haseł i często je zmieniaj
 • nie kopiuj numeru rachunku bankowego do przelewu
 • używaj oprogramowania pochodzącego z autoryzowanego źródła i aktualizuje na bieżąco
 • używaj programów antywirusowych
 • wybieraj bezpieczne sklepy internetowe

Ci, którzy administrują dane osobowe są zobowiązani do raportowania nieprawidłowości i zgłaszania ich do odpowiednich osób. Klienci mogą natomiast w każdej chwili cofnąć zgody na przetwarzanie danych osobowych, cofnąć zgody marketingowe oraz wysyłać dyspozycje do banków o usunięcie danych w momencie zamknięcia kredytu lub w momencie, gdy kredyt nie został udzielony. Każdy podmiot na wezwanie klienta musi go poinformować, w jaki sposób przetwarza dane osobowe i jakim podmiotom je udostępnia.

Add a Comment