Jak zacząć biznes?

Posiadanie własnej firmy to marzenie wielu osób. Zapewne korzyści płynących z posiadania własnego biznesu jest sporo. Jenak aby rozpocząć działalność gospodarczą warto zapoznać się z obowiązkami każdego potencjalnego przedsiębiorcy.

Oto kilka istotnych informacji, które mogą okazać się przydatne osobom rozpoczynającym biznes.

Najistotniejszym elementem jest pomysł na to jak zarobić pieniądze prowadząc własną firmę. Na początek trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę zamierzamy produkować, sprzedawać lub jakiego rodzaju usługi chcemy świadczyć? Bez wizji nie ma co myśleć o stworzeniu biznesu, który ma przynosić zyski. Z tego też powodu wszelkie działania należy zaplanować i realizować zgodnie z wcześniej przygotowanym biznesplanem.

Na wstępie warto dołożyć wszelkiej staranności i wyszukać sporo informacji o konkurencji. Rozpoczynając jakąkolwiek działalność musimy wiedzieć z kim będziemy rywalizować. Konieczne jest poznanie zagrożeń i szans płynących z rynku. Warto w tym celu wykonać powszechnie stosowaną analizę SWOT.

Następnym krokiem jest stworzenie nazwy pod którą zamierzamy prowadzić przedsiębiorstwo. Dobrze jest aby nazwa była niezbyt skomplikowana i jednocześnie łatwa do zapamiętania. Warto też prześledzić, czy pod identyczną nazwą nie jest już zarejestrowana jakaś firma.

Trzeba również wybrać formę prawną firmy. Można zdecydować się na jednoosobowa działalność gospodarczą albo zarejestrować spółkę. Każda z nich ma wady i zalety. Jednoosobowa działalność gospodarcza podlega rejestracji w CEIDG, która nie jest skomplikowana i kosztowna. Należy złożyć wniosek CEIDG-1 wraz z załącznikami w urzędzie gminy lub miasta albo skorzystać ze zgłoszenia online.

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej podatnikiem jest właściciel. Może on zatem odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych albo w postaci podatku liniowego lub na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych ewentualnie wybrać kartę podatkową.

Decydując się na prowadzenie na przykład spółki z o.o. do Urzędu Skarbowego odprowadza się podatek dochodowy od osób prawnych. Księgowość spółki jest prowadzona w postaci ksiąg rachunkowych i zazwyczaj wymaga zatrudnienia specjalistów z tej dziedziny. Już na etapie tworzenia umowy spółki trzeba ponieść koszty sporządzenia umowy przez notariusza albo wybrać tańszą formę rejestracji online.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zawsze warto skorzystać z pomocy specjalistów.