Jak działa autokorekta w Wordzie?

Nie każdy z nas dobrze zna i pamięta podstawowe zasady gramatyki, ortografii czy interpunkcji. Ich słabe opanowanie często przysparza wielu problemów w poprawnym napisaniu tekstu. Z pomocą jednak przychodzą nam autokorekty stosowane w edytorach tekstu, które mają wyszukiwać i poprawiać błędy w wyrazach za nas. Jednym z programów, który doskonale radzi sobie z tymi zadaniami jest Word.

Zapewne wielokrotnie zdarzało się tak, że podczas pisania jakiegoś tekstu, szczególnie w szybkim tempie, narobiliśmy w nim masę błędów ortograficznych, interpunkcyjnych lub literówek. Poprzez włączona funkcję autokorekty możemy jednak błędy te szybko wyłapać. Dzieje się tak za sprawą podkreślania ich na czerwono linią ciągła, dzięki czemu stają się lepiej zauważalne.


Szukasz profesjonalnej firmy od redakcji i korekty? Zobacz: redakcja tekstów


Autokorekta, w którą zaopatrzony jest Word posiada wiele funkcji, które odpowiadają za następujące zadania:

  1. Stosowanie wielkiej litery na początku zdania – oznacza to, iż po każdej kropce autokorekta zmieni małą literę na wielką. Wyjątek stanowią tutaj używane przez nas skróty, do których zaliczamy np., rys., tj., lub ew..
  2. Poprawianie dwóch początkowych wersalików – opcja ta koryguje błędy typu WOrd, zmieniając pisownię na Word.
  3. Poprawianie błędów przypadkowego użycia Caps Lock, np. zaróWNO na zarówno.
  4. Wstawianie wielkiej litery na początku komórek tabeli.
  5. Automatyczne używanie sugestii z modułu sprawdzania pisowni.
  6. Zmienianie tekstu podczas pisania.

Oprócz wyszukiwania i korygowania błędów, Word może również automatycznie wstawiać do tekstu symbole lub frazy. W przypadku symboli działa to na zasadzie wstawiania znaku, który nie znajduje się na klawiaturze. Często znaki te znajdują się już na liście autokorekty, ale możemy je także dodawać ręcznie. Jeśli natomiast chcemy zaoszczędzić trochę czasu, zamiast wpisywać ręcznie po kilka razy te same frazy, możemy je wprowadzić do autokorekty.
Aby skorzystać z autokorekty w Wordzie należy kolejno wejść w Plik>Opcje>Sprawdzanie>Opcje Autokorekty i zaznaczyć odpowiednie pole.

Add a Comment