Działalność gospodarcza a wybór formy opodatkowania

Ważne terminy

Podczas wyboru formy opodatkowania musimy pamiętać, żę będzie ona obowiązywała cały rok. Aby wybrać odpowiednią mamy określone terminy:

 • przy rozpoczęciu działalności formę musisz wybrać podczas złożenia wniosku o wpis do CEIDG;
 • jeżeli kontynuujesz prowadzenie działalność masz czas do 20 stycznia roku podatkowego;
 • gdy forma opodatkowania nie została wybrana we wniosku o wpis do CEIDG termin na wybór jest uzależniony od:
  • a) w przypadku karty podatkowej – do rozpoczęcia prowadzenia działalności;
  • b) w pozostałych formach – do czasu uzyskania pierwszego przychodu;

Podatek dochodowy według skali podatkowej

Tutaj obowiązuje skala 17 i 32% w zależności od dochodu firmy. Jeżeli dochód nie przekroczy pierwszego progu podatkowego, który w 2020 roku wynosi 85 528 zł zapłacimy podatek w wysokości 17%. Wszystko ponad tę kwotę zostanie objęte podatkiem 32%.

Wybierając ten format rozliczenia mamy możliwość rozliczenia się z małżonkiem oraz skorzystać z ulg na dzieci. Możemy również odliczyć kwotę zmniejszającą podatek.

Podatek liniowy

Bez względu na dochód firmy procent tego podatku zawsze będzie wynosił 19.Ten rodzaj formy opodatkowania jest korzystny dla firm, które wiedzą, że przekroczą pierwszy próg podatkowy. Wówczas nie obowiązuje tutaj 32% podatku a cały czas 19%.

Minusem podatku liniowego jest brak możliwości odliczenia kwoty zmniejszającej podatek, nie otrzymamy ulgi na dziecko, a małżonek musi rozliczyć się osobno.

Zryczałtowany podatek dochodowy

Zwany również ryczałtem. W tej formie podatek jest zróżnicowany i zależy od rodzaju prowadzonej działalności. Odpowiednio wynosi:

 • 8,5% – usługi
 • 5,5% – produkcja
 • 3,0% – handel
 • 17% – usługi
 • 20% – wolne zawody

Karta Podatkowa

Wybierając tę formę opodatkowania decydujemy się na najprostsze rozwiązanie. Nie ma znaczenia jaki osiągniesz dochód, kwota podatku jest cały czas taka sama. Naczelnik Urzędu Skarbowego ustala wysokość podatku biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, liczbę zatrudnionych pracowników oraz wielkość miejscowości i jej zaludnienie.

Mając Kartę Podatkową nie mamy obowiązku prowadzić księgowości.

Jednak wybór tego rodzaju opodatkowania ma również swoje wady. Nie możemy zatrudnić pracowników na umowę zlecenie lub o dzieło. Nałożone również są limity na ilość osób zatrudnionych w firmie.

Wszystkie rodzaje opodatkowania mają swoje plusy i minusy. Dlatego też podczas wyboru należy dobrze przeanalizować wszelkie za i przeciw. Gdyby jednak okazało się, że forma opodatkowania, którą wybraliśmy jest nieodpowiednia dla naszej działalności, oczywiście możemy ją zmienić, ale dopiero za rok w wyznaczonym terminie.

Add a Comment