Czego się spodziewać podczas zamawiania przedmiotów spoza UE?

Rozwijający się świat umożliwia podróżowanie po całym globie i prowadzenie działalności handlowej w obrębie każdego państwa. Chcąc odwiedzić kuzynów w USA możemy to zrobić bez większych przeszkód, w przypadku gdy, chcemy zakupić gadżet z Chin, to również nie jest problemem.

Wiele swobód jest realizowanych, dzięki przynależności krajów do większych wspólnot jak Unia Europejska. Jednak korzystając z krajów spoza wspólnoty musimy się liczyć z kontrolami granicznymi.

Procedura kontroli granicznej

Podróżując samolotem do Azji lub zamawiając z Ameryki przeróżne rzeczy, spotka nas kontrola przedmiotów transportowanych przez granice. Kierowcy samochodów ciężarowych i osobowych przechodzą odprawę na granicach państw spoza wspólnoty (np. granica Polska–Ukraina), a dokonują jej celnicy.

Zatem co to jest odprawa celna? Jest to postępowanie celne związane z przemieszczaniem się osób, towarów czy bagaży przez granice danego państwa. Skutkiem odprawy jest pobranie opłat.

Przeprowadza się ją w odpowiednich miejscach i jest związana z przepisami handlowymi danych krajów. Dotyczy artykułów importowanych i eksportowanych. Polega na ustaleniu wysokości opłaty celnej, zwanej cłem, która jest odprowadzana do urzędu celnego i jest zależna od stanu przedmiotu w dniu oddania do oclenia.

Podczas kontroli możemy się spotkać z 3 rodzajami odpraw celnych:

  • ostateczna – oznacza pozytywne przejście kontroli, towary nie wymagają ponownej odprawy celnej;
  • warunkowa – towary, które wracają za granice celne państwa są objęte tym rodzajem odprawy;
  • odroczona – występuje w przypadku, gdy urząd celny nie potrafi dokonać rzetelnej odprawy i towar musi być przekazany do innego urzędu celnego.

Rzeczy objęte restrykcjami

Sprawne przejście odprawy celnej wymaga przygotowania z naszej strony. Jak wiadomo polega ona na sprawdzeniu i ocenie wartości przedmiotów, które transportujemy przez granice celne. Warto wiedzieć, jakie artykuł są objęte cłem oraz jaką ilość możemy legalnie przeprowadzić przez granice.

Na polskich granicach limitowane są wyroby tytoniowe, alkoholowe oraz perfumy. Pamiętać trzeba, że istnieją rzeczy niedozwolone do przejścia granic Polski i są to między innymi wyroby pochodzenia zwierzęcego (skóry, biżuteria np. kolczyki z kości, leki z pochodnymi zwierząt, muszle, koralowce) oraz rośliny – szczególnie zagrożone. Dzieła sztuki, antyki i przedmioty kolekcjonerskie również należą do zakazanych.

Odprawy celne pomagają państwom regulować przepływ towarów przez granice i zabezpieczają gospodarkę przed załamaniem z powodu napływu tanich, niskiej jakości przedmiotów.

Wysyłając lub czekając na przesyłkę musimy wziąć pod uwagę, czy nasz towar nie jest transportowany przez kraje objęte kontrolą celną, ponieważ wiąże się to z dodatkowym kosztem i czasem oczekiwania.