Co to jest PPK?

Zagadnieniem, o którym w ostatnim czasie zainteresowani są zarówno zatrudnione osoby jak i przedsiębiorcy są Pracownicze Plany Kapitałowe. Co warto wiedzieć o PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe to system długoterminowego wspólnego oszczędzania, który obejmuje ubezpieczonego pracownika, pracodawcę oraz państwo. Ciekawostką w tym pracowniczym planie jest to, że każdym momencie pracownik może wypisać się z programu a gdy zmieni decyzję może ponownie korzystać z systemu.

Zapisy zawarte w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych obowiązują one od 1 lipca 2019 roku firmy oraz instytucje zatrudniające co najmniej 250 osób. Od 1 stycznia 2020 roku obejmują firmy i instytucje zatrudniające co najmniej 50 osób wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku.

Z kolei zaś dzień 1 lipca 2020 roku to data która obowiązuje firmy i instytucje zatrudniające co najmniej 20 osób wg stanu na 31 grudnia 2019 roku. Inne podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są stosować przepisy ustawy od dnia 1 stycznia 2021 roku.

PPK to plan kapitałowy, w którym wpłaty dzielą się na wpłaty podstawowe i dodatkowe. Wysokość tych pierwszych wynosi 2% wynagrodzenia dla wpłat finansowanych przez pracownika oraz 1,5% wynagrodzenia dla wpłat ponoszonych przez zatrudniającego. Ponadto uczestnik PPK może zadeklarować dodatkową wartość wpłaty do 2% wynagrodzenia, natomiast pracodawca w kwocie do 2,5% płacy.

Jak wynika z powyższych informacji zarówno uczestnik PPK, jak i jednostka zatrudniająca mogą dokonać wpłat w wysokości do 4% wynagrodzenia brutto miesięcznie.

Ten dobrowolny system oszczędzania na emeryturę ma wiele zalet, wśród których można wymienić przede wszystkim:

  • wsparcie pracodawcy i państwa w gromadzeniu środków na emeryturą,
  • dziedziczenie środków zgromadzonych w ramach PPK,
  • dobrowolność systemu, gdyż pracownik może ponownie przystąpić do PPK w przypadku wcześniejszej rezygnacji z programu,
  • bezpieczeństwo zgromadzonych środków pieniężnych.