Co to jest pieniądz bezgotówkowy?

Oczywistym jest, że monety i banknoty to pieniądze. Środkiem płatniczym jest również pieniądz bezgotówkowy. Zatem czym właściwie jest pieniądz?

W aktualnym stanie prawnym brak jest legalnej definicji pieniądza. Z uwagi na złożoność tego pojęcia, często określa się go jako miernik wartości albo absolutnie płynny, nieprzynoszący dochodu finansowy składnik majątku lub narzędzie transakcji handlowych, które ułatwia przebieg procesów produkcji, wymiany i podziału a także zapewnia większą racjonalizację procesów gospodarczych w gospodarce światowej. Dzięki niemu możliwe jest porównanie wartości rozmaitych dóbr oraz usług.

Historia pieniądza jest powiązana z rozwojem wymiany towarowej. Wraz z rozwojem cywilizacyjnym i gospodarczym społeczeństwa zmieniała się jego postać. Na początku występowała wymiana barterowa, czyli wymiana towaru za towar, która miała charakter bezpośredni. Towar A był wymieniany na towar B. Stosunek tej wymienny ustalany był każdorazowo, w zależności od zapotrzebowania i stanu rynku. Przeprowadzenie tego rodzaju wymiany było dość kosztowne a także zajmowało sporo czasu. Z tego też powodu wprowadzono pieniądz.

Współcześnie pieniądz nie musi mieć występować w postaci gotówkowej. Może istnieć jako zapis komputerowy na rachunku bankowym lub jako lokata oszczędnościowa. Taka forma określana jest pojęciem pieniądza bezgotówkowego. Może on występować także w w postaci zapisów po stronie debetowej, płatnych na żądanie należności lub regulowanie zobowiązań przez właścicieli rachunków.

Uruchomienie pieniądza bezgotówkowego odbywa się poprzez przekazanie płatności z rachunku jednego klienta na rachunek innego w obrębie jednego lub kilku banków.

Pieniądz bezgotówkowy dodany do gotówki znajdującej się w obiegu obiegu powiększa łączną podaż pieniądza na rynku pieniężnym Do instrumentów obrotu bezgotówkowego należą w szczególności: karty płatnicze, polecenie przelewu, czek rozrachunkowy, oraz instrumenty płatności mobilnych.

W dzisiejszych czasach zaufanie do obrotu bezgotówkowego osiąga wysoki poziom.