Ustawa o ochronie danych osobowych – co można w niej znaleźć?

Otóż ustawa o ochronie danych osobowych chroni głównie osoby fizyczne, bowiem to właśnie ich dane osobowe są przetwarzane przez firmy, organizacje, instytucje itd. Warto przy tym wiedzieć, że nie istnieje coś takiego jak dane osobowe firmy.

Oczywiście tego typu podmioty również mogą posiadać dane osobowe, ale będą to wtedy dane ich pracowników, członków itp.

Ustawa z wielką szczegółowością określa reguły działania z danymi osobowymi, a więc także tymi danymi, które posiadają np. organizacje pozarządowe. Wyraźnie mówi ona jakie są warunki przetwarzania tych danych, w jaki sposób czynić to legalnie.

Można w niej znaleźć informacje o prawach osób, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane. Przede wszystkim jednak strzeże tego aby nie dochodziło do nadużyć danych osobowych osób fizycznych. Przetwarzanie danych nie może odbywać się przy braku zgody na to lub pod przymusem.

Osoby, które przetwarzają i posiadają dane muszą zadbać o ich bezpieczeństwo. Oprócz tego w ustawie znajduje się wiele informacji związanych z funkcją Generalnego Inspektora Ochrony Danych. Określone są tam przede wszystkim jego kompetencje.

Organizacje, które posiadają czyjeś dane osobowe muszą odpowiedzialnie nimi dysponować. Przede wszystkim ciąży na nich obowiązek ich chronienia, a więc nie wolno dopuścić do tego, aby miały do nich dostęp osoby trzecie.

Może to bowiem stworzyć ogromne ryzyko niewłaściwego ich wykorzystania. Poza tym, osoba, której dane są w posiadaniu takiej organizacji, musi zostać o tym poinformowana i musi wiedzieć, w jaki sposób dane te będą wykorzystywane.


Świetne szkolenie kadry i płace: https://www.projektgamma.pl/szkolenia-otwarte/szkolenia-hr-kadry-place


Oprócz tego organizacja jest zobowiązana zgłosić posiadane dane do rejestru GIODO. Istotne jest również to, aby usuwać te dane, które nie są już potrzebne. Im mniej danych ma się w posiadaniu, tym lepiej i bezpieczniej.

Poza tym przetwarzaniem danych powinna zajmować się osoba, która ma odpowiednie do tego kwalifikacje, a oprócz tego jest rozsądna, odpowiedzialna, postępuje zgodnie z prawem, a najlepiej także, aby miała jakieś doświadczenie w tej kwestii. To wszystko pozwala w znacznym stopniu podnieść bezpieczeństwo danych.

Add a Comment