Szkolenie BHP dla pracowników

Pracodawca ma obowiązek chronić zdrowie i życie pracowników. Wykonuje to zadanie poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy. Jednak, oprócz tego, musi także organizować szkolenia BHP dla pracowników, aby zapoznać ich z zasadami, jakie uchronią ich przed wypadkiem.

Szkolenia BHP dla pracowników to ważny etap podczas zatrudnienia. Pracodawca nie może bowiem nikogo zatrudnić, jeśli wcześniej nie zapoznał kandydata z zasadami bezpieczeństwa firmy. Jeśli więc osoba, która chce się zatrudnić na dane stanowisko nie będzie chciała wziąć udziału w szkoleniu BHP nie może zostać zatrudniona.

Samego szkolenia nie musi przeprowadzać właściciel firmy, czy osoba decyzyjna w firmie. Prowadzenie tego typu szkoleń może zostać zlecone jednostce uprawnionej do tego, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Szkoleń. Słowo klucz.

Oprócz szkoleń na początku zatrudnienia, pracownicy firmy powinni jeszcze przechodzić szkolenia cykliczne. To ile razy dany pracownik w ciągu swojej kariery w twojej firmie powinien je przejść i w jakiej formie jest zdeterminowane tym jakie pełni stanowisko.

Na podstawie powyższych informacji możemy wyróżnić więc dwa typy szkoleń:

  • wstępne, czyli to, które musi przejść przed rozpoczęciem pracy
  • okresowe, czyli to, które ze względu na wykonywaną pracę musi co jakiś czas powtarzać w celu utrwalenia lub przyswojenia nowych albo zmienionych zasad.

Te dwa typy mają jednak cechy wspólne. Muszą odbywać się w czasie pracy – liczą się jako dzień pracy, nie jako dzień wolny od niej – i na koszt pracodawcy.

Ile jest czasu na przeprowadzenie szkolenia BHP dla pracowników? Osoby na kierowniczych stanowiskach na przykład kierownicy, brygadziści powinni w ciągu 6 miesięcy przejść szkolenia. Pozostali pracownicy na przykład mechanicy mają na to 12 miesięcy.

Niektórzy mogą być zwolnieni ze szkoleń. Pracownicy, który mają aktualne zaświadczenie o odbyciu odpowiednich szkoleń na to samo stanowisko u innego pracodawcy w ciągu roku oraz ci, którzy przeszli w ciągu roku szkolenia BHP na inne stanowisko, ale z pokrywającym się zakresem tematycznym. Ci pracownicy nie muszą przechodzić szkoleń wstępnych.

Add a Comment