Podpis kwalifikowany elektroniczny: to wygoda używania i względne bezpieczeństwo dokumentów

Kwalifikowany podpis elektroniczny w pełni wygodny i bezpieczny. Po co chodzić wszędzie z ciężką teczką, mającą w środku stertę papierowych dokumentów. Mogą one zostać łatwo przez nas zniszczone lub zagubione. Najlepiej wybór to używanie: podpisu elektronicznego. Dzięki niemu podpiszesz wszystkie dokumenty -komfortowo i równie szybko na urządzeniu, na którym codziennie pracujesz. Później wystarczy już tylko podpisaną dokumentacje wysłać poprzez pocztę elektroniczną do odpowiedniego adresata i gotowe.

Person opening usb flash next to laptop, Office Work concept on white wall background

Kwalifikowany podpis elektroniczny czym jest?

Podpis kwalifikowany to inaczej podpis elektroniczny. Posiada on taką samą moc prawną jak podpisu własnoręcznego podpisywania dokumentów.
Poświadczany jest on za pomocą specjalnego certyfikatu kwalifikowanego. Innymi słowy, mowa o certyfikacie umożliwiającym weryfikację -osoby składającej taki podpis elektroniczny.
Podpis tego rodzaju jest weryfikowany przez właściwy certyfikat kwalifikowany. Wskutek czego, cechuje się on identycznymi w wymiarze prawa: skutkami prawnymi, jak i użycie podpisu ręcznego.

Podpis kwalifikowany kontra podpis niekwalifikowany

Podpis kwalifikowany, a szczegółowo rzecz biorąc, Posługowie się jego certyfikatem- określa i reguluje: ustawa o podpisie elektronicznym. Taki stan rzeczy uzasadniony jest przede wszystkim z faktu- mocy prawnej elektronicznego podpisu kwalifikowanego i podpisywania nim dokumentów, różnego szczebla, typu pomiędzy urzędami, różnymi firmami lub instytucjami (dokumenty na zewnątrz, poza jednostką urzędu albo obszarem firmy). Jednocześnie do jego obsługi wymagane jest również dysponowanie bezpiecznymi aplikacjami. Aplikacje tego typu muszą spełniać szereg wymogów -z ustawy (m.in. bezpieczeństwa) dot. aplikacji, która przechowuje taki -certyfikat kwalifikowany

Natomiast podpis niekwalifikowany stosowany jest z reguły w wewnętrznym obiegu dokumentów, w tej samej jednostce organizacyjnej. Nie ma tutaj jego zastosowanie- żadnych ograniczeń co do jego używania. Pod warunkiem, że informacje wymagające tego rodzaju podpisu oraz jego akceptacja. Zostały zawarte w umowie pomiędzy dwiema stronami podpisującymi taki dokument.
Oprócz tego, w przeciwieństwie do podpisu weryfikowanego certyfikatem niekwalifikowanym nie ma obowiązku wiązania mocą prawną obydwu stron. W praktyce oznacza to brak dodatkowych, jakichkolwiek umów między stronami wyszczególnionymi w dokumencie.
Jak bezpiecznie przechowywać własny podpis kwalifikowany?

Podpis kwalifikowany, a precyzyjnie -certyfikat kwalifikowany wykorzystywany do poświadczenia podpisu elektronicznego w dokumentach, musi być przechowywany w urządzeniu kryptograficznym lub w innej odpowiedniej aplikacji do tego celu, stojąca na straży podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny okazuje się być: bezpieczniejszą formą podpisywania dokumentów w stosunku do jego -własnoręczny odpowiednika.
Podpis elektroniczny bardzo trudny do jego podrobieniu, sfałszowania

Wysoki poziom bezpieczeństwa takiej formy podpisy elektronicznego, podyktowany jest tutaj bardzo ograniczona j możliwości jego sfałszowania.
Taka postać podpisu, wraz z jego certyfikatem jest tylko i wyłącznie przyporządkowany dla jednej, określonej osoby. Oznacza to tyle, że praktycznie podpis może zostać zawsze użyty tylko przez jedna i konkretną osobę. Zastosowanie takiego rozwiązania w podpisie elektronicznym- zmusza jego posiadacza do zasygnalizowanie (zakomunikowania) wszelkiego rodzaju zmian w dokumentach, nawet tych najmniejszych, które mają być po złożeniu podpisu objęte mocą prawną.

Uwaga!:

Zgodnie z aktualnymi przepisami kodeksu cywilnego oświadczenie woli złożone przez osobę fizyczną lub prawną w formie elektronicznej -za pomocą podpisu kwalifikowanego jest równoznaczne z oświadczeniem woli podpisującego, pozostającym tak samo ważnym prawnie, jak złożonym w formie pisemnej, tradycyjnej.

Na koniec warto zwrócić uwagę na taką jeszcze jedną i zarazem bardzo ważną rzecz:
Wystawcami certyfikatów kwalifikowanych są wyłącznie uprawnione do tego celu, jednostki organizacyjne certyfikujące. Podobnie jak w przypadku zaufanych certyfikatów SSL (ang. Secure Socket Layer, protokół internetowy, służący do bezpiecznego przesyłania danych w Internecie) przede wszystkim służących w ochranianiu stron WWW, poczty e-mail oraz innych aplikacji online podłączonych na stale do Sieci.

Add a Comment