Kursy dla pracowników. Czy są potrzebne?

Pracodawcy często zadają sobie pytanie, czy szkolenie pracowników jest konieczne. Przecież, tak naprawdę wszystkiego, co im potrzebne nauczą się w trakcie pracy.

Jest to bardzo złudne założenie, ponieważ kursy szkoleniowe wykonywane są po to przede wszystkim, aby poszerzyć wiedzę już zdobytą. Dodatkowo rozwija się zdobyte już umiejętności. Niektóre zawody wymagają wręcz ciągłego doszkalanie, ze względu na szybko postępujące zmiany w danej dziedzinie wiedzy.

Doszkalanie pracowników podnosi ich też poczucie wartości szkolonego i poprawia jego kondycję psychiczną. Dobrze przygotowany pracownik podnosi wartość firmy. Jest cennym elementem złożonego układu przedsiębiorstwa. Lepiej znający swoją pracę, popełniają mniej błędów, pracują wydajniej. Natomiast dobrze przeszkolony pracownik odpowiednio reprezentuje firmę na zewnątrz, budując tym samym jej pozytywny wizerunek.

Jeżeli przedsiębiorstwo wykorzystuje skomplikowany sprzęt, pracownicy muszą przejść gruntowne szkolenia, ponieważ wiąże się to z bezpieczeństwem pracy. Wprowadzenie nowych technologii związane jest z przyuczeniem korzystających z nich ludzi. Trzeba przyznać, że bardzo często spotyka się to z oporem czynnika ludzkiego.

Niektóre nowości trudno wdrożyć właśnie przez brak odpowiedniego przygotowania ludzi, którzy powinni go wykorzystywać w pracy. Przekazanie gruntownej pomaga szybko wdrożyć się do pracy, a nawet mobilizuje do realizowania własnych innowacyjnych pomysłów.

Szkolenia wpływają bardzo korzystnie na atmosferę w firmie, ponieważ dogłębnie przygotowani pracownicy nie są sfrustrowani, ani zniechęceni brakiem osiągnięć w pracy.

Pracodawca, który organizuje planowe szkolenia, może spokojnie realizować główne założenia w firmie, jednocześnie uzupełniając wiedzę świeżo przyjętych pracowników. Szkolenia pomagają również przebranżowić już zatrudnionych pracowników i skierować ich na inne stanowiska. Nie ma potrzeby wtedy robić redukcji zatrudnienia, wystarczy wykorzystać już sprawdzonych rzetelnych ludzi, którzy sprawdzili się w firmie.

Add a Comment