Kiedy była denominacja złotego?

W Polsce jak w każdym innym kraju wprowadzanych jest wiele różnego rodzaju reform. Jedną z takich zmian jest wprowadzająca w Polsce nową jednostkę pieniężną tzw. denominacja.

Denominacja to reforma walutowa, która polega na zastąpieniu dotychczasowej waluty kraju nową, bez wpływu na kurs walutowy. Ma ona charakter wyłącznie techniczny, a ewentualne obniżki mają tylko i wyłącznie charakter nominalny.

W trakcie denominacji wymiana wartości takich jak na przykład ceny, kurs walutowy, rachunki bankowe odbywa się według wcześniej opracowanych proporcji. Wynika ona zazwyczaj z wysokiej inflacji, jakiej wcześniej doświadczyła gospodarka danego kraju. Denominacja ma sens gdy inflacja zostanie opanowana przez bank centralny.

Denominacja złotego w Polsce miała miejsce w 1995 roku. Ta reforma walutowa wprowadziła w Polsce 1 stycznia 1995 nową jednostkę pieniężną o nazwie „złoty” i symbolu PLN, która zastąpiła „starego złotego” (PLZ). Jeden nowy złoty to odpowiednik 10 000 starych złotych.

Przyczyną przeprowadzenia denominacji był kryzys gospodarczy i załamanie systemu gospodarki planowej. Inflacja rosła a w latach 1989–1990 wystąpiła hiperinflacja.

Przygotowania do denominacji Narodowy Bank Polski rozpoczął pod koniec lat osiemdziesiątych. Warunkiem umożliwiającym przeprowadzenia tej zmiany był spadek inflacji poniżej 10% oraz gwarancja utrzymania tego wskaźnika na tym poziomie przez dłuższy czas.

Początkowo były bite monety o nominałach 1, 2, 5, 10, 20, 50 gr i 1 zł, a od 1994 roku dodano nominały 2 i 5 zł w miejsce planowanych wcześniej banknotów.

Na przełomie 1993 i 1994 roku została zaprojektowana kolejna seria banknotów o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Pierwsza seria została wydrukowana w londyńskiej wytwórni De La Rue. Banknoty o nominałach 10, 20, 50 zł weszły do obiegu z dniem 1 stycznia 1995 roku, zaś 100 i 200 zł 1 czerwca 1995 roku.

Warto wiedzieć, że proces denominacji waluty pociąga za sobą spore koszty. W 1995 roku koszt denominacji polskiego złotego wyniósł 30 milionów nowych złotych, czyli 300 miliardów starych złotych.

Add a Comment