Jakie są najważniejsze osoby w firmie?

Każda firma posiada ustalone stanowiska, które zajmują różne osoby. W niewielkich przedsiębiorstwach funkcji jest mniej i nie są tak zróżnicowane jak w dużych. Przyjrzyjmy się jakie są najważniejsze osoby w firmie.

Wszystko zaczyna się od właściciela. To on kieruje całością, a w przypadku większych firm oddelegowuje odpowiednich ludzi do poszczególnych zadań. Jest najważniejszą osobą w przedsiębiorstwie i to od niego wszystko zależy.

Walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółkach akcyjnych powołuje radę nadzorczą. Jej zadaniem jest doglądanie interesów spółki i wprowadzanie w życie jej zarządzeń. Wybrane do niej osoby nadal jednak odpowiadają przed szerszym zgromadzeniem.

Duże firmy dzielą się na różnorodne działy. Aby wykonywały one swoją pracę sprawnie potrzebni są kierownicy działów. W zakresie ich obowiązków leży upewnienie się, iż rozdzielone zadania są wykonywane poprawnie.

Chief Executive Officer, czyli częściej CEO to dyrektor zarządzający lub inaczej generalny. Stoi na czele zarządu i upewnia się, iż funkcjonuje on poprawnie.

Zarząd wyznacza również innych dyrektorów. Przykładowo CIO (Chief Information Officer) zarządzający stroną IT działania firmy, CFO (Chief Financial Officer) odpowiadający za finanse, inwestycje i strategie sprzedażowe, CMO (Chief Marketing Officer) zajmujący się marketingiem i strategiami sprzedażowymi, czy CSO (Chief Security Officer) będący szefem ochrony i odpowiadający za bezpieczeństwo.

Odpowiedzialny za opiekę nad kluczowymi klientami jest Key Account Manager. Pod jego opieką są takie czynniki jak satysfakcja klienta i jego decyzje o pozostanie z firmą na dłużej. W zakresie jego obowiązków leży pielęgnowanie relacji, a także reprezentowanie przedsiębiorstwa na zewnątrz, przed klientami.

W firmie spotkać można również Sales Representative, czyli osobę zajmującą się przedstawicielstwem handlowym, czy też Law Advisor, a więc osobę która służy radami prawnymi.

Zauważyć można trend w nazywaniu kluczowy stanowisk angielskimi nazwami. Służy to ujednoliceniu nazewnictwa, w celu uniknięcia błędów w tłumaczeniu podczas prowadzenia profesjonalnych rozmów na szczeblu międzynarodowym.

Add a Comment