Jak napisać prawidłowy biznesplan?

Biznesplan jest ważnym elementem rozpoczęcia lub rozwijania działalności gospodarczej. Jeśli chcesz ubiegać się o kredyt lub inwestycję, potrzebujesz biznes planu. Nawet jeśli nie potrzebujesz wsparcia finansowego dla swojego biznesu, stworzenie biznes planu może pomóc Ci przemyśleć i uporządkować swój biznes i cele biznesowe.

Pisanie biznesplanu zwykle odbywa się według schematu; chociaż proces ten może być długi i trudny, jest to ważny krok, który należy podjąć. Jeśli tworzysz również plan marketingowy, wiele z tych sekcji będzie się pokrywać.

1. Zrób badania.

Po pierwsze, musisz zbadać i przeanalizować swój produkt i rynek. Tylko wtedy, gdy zrozumiesz, jak działa Twój rynek, będziesz w stanie napisać dobry biznesplan.

2. Sporządzić bilans.

Chociaż jest to pierwsza rzecz, jaką zobaczą czytelnicy, uzasadnienie biznesowe jest tak naprawdę ostatnią rzeczą, jaką napiszesz. Jest to ogólny obraz Twojej firmy, jej mocnych i słabych stron oraz potrzeb.

3. Opis działalności.

Opis Twojej firmy powinien zawierać charakter działalności, rynek docelowy, grupę odbiorców oraz usługi i produkty, które planujesz oferować. Nie zapomnij wyjaśnić, co sprawia, że Twoja firma jest wyjątkowa na tle konkurencji.

4. Strategie rynkowe i wdrażanie.

Opracowywanie strategii rynkowych może wymagać wielu badań. Musisz zrozumieć dane demograficzne i zachowania zakupowe swoich klientów, a także ich preferencje i potrzeby. W tej sekcji wyjaśniony zostanie również rynek docelowy i pozycjonowanie firmy na tym rynku.

5. Analiza konkurencji.

Analiza konkurencji w Twoim planie skupia się na konkurentach na Twoim rynku, ich mocnych i słabych stronach oraz potencjalnym wpływie, jaki mają na Twój biznes. Musisz zrozumieć swoich konkurentów, abyś mógł z nimi konkurować. Jest to ważna sekcja, ponieważ wyjaśnia, w jaki sposób Twoja firma zdobędzie udział w rynku i jak będzie się wyróżniać na tle konkurencji.

6. Operacje i zarządzanie.

Ta część opisuje sposób działania firmy, od lokalizacji, personelu i sprzętu po procesy, a także opisuje osoby zaangażowane w działalność firmy i ich doświadczenie.

7. Dane finansowe.

Nawet jeśli nie planujesz ubiegać się o kredyt lub inną inwestycję, będziesz musiał mieć dobre pojęcie o swoich finansach, aby móc prowadzić firmę. W części finansowej dodasz rachunek zysków i strat, projekcję przepływów pieniężnych oraz bilans. Znajdziesz tam również prognozę, kiedy biznes osiągnie próg rentowności.
Istnieją progamy komputerowe oraz aplikacje, które pomoże Ci stworzyć swój biznes. Możesz  również skorzystać z usług firm konsultingowych, które mogą pomóc Ci uporządkować myśli, badania i informacje.

8. Dodatek.

Załącznik zawiera wszystkie informacje i dokumenty, które potwierdzają to, o czym wspomniałeś w swoim biznesplanie i pomogą inwestorom podjąć decyzję.

9. Dostosowanie do różnych grup interesów.

Ponieważ Twoi czytelnicy będą prawdopodobnie pochodzić z różnych grup o różnych zainteresowaniach, musisz dostosować swój biznesplan do różnych odbiorców. Na przykład, bankowiec będzie bardziej zainteresowany danymi finansowymi, podczas gdy menedżer z Twojego zespołu wykorzysta biznes do „zrozumienia” celów. Jednakże podstawowe informacje i dane powinny być takie same w każdej wersji, a w razie potrzeby należy dodać dodatkowe informacje.

Add a Comment