Co to ulga podatkowa?

Od osiągniętych w roku podatkowym dochodów podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia do Urzędu Skarbowego właściwego podatku. W rocznym zeznaniu podatkowym obliczając wartość tej płatności można skorzystać z ulg wynikających z przepisów prawa podatkowego

Ulga podatkowa to prawo podatnika przewidziane w przepisach prawnych do zastosowania w określonych sytuacjach zmniejszeń, których celem jest obniżenie kwoty podatku do zapłaty. W praktyce można skorzystać z dwóch rodzajów odliczeń. Jedną z grup stanowią odliczenia od dochodu, które zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym.

Od uzyskanego w roku podatkowym dochodu należy w pierwszej kolejności odliczyć przede wszystkim zapłacone składki na ubezpieczenie społeczne czyli składkę emerytalną rentową i chorobową.

W przypadku przedsiębiorcy dokumentami będącymi podstawą do odliczenia są dowody zapłaty składek a w przypadku pracowników kwoty wykazane w otrzymanych od płatników formularzach PIT-11.

Ponadto dochód można pomniejszyć o różnego rodzaju darowizny a w szczególności przekazane na kościół, kult religijny, pożytek publiczny a także publicznym szkołom na cele kształcenia zawodowego. Dodatkowo dochód można pomniejszyć o wpłaty na IKZE. Należy również wiedzieć, że warto skorzystać z ulgi termoizolacyjnej oraz odliczeń na rehabilitację.

Inną grupę ulg stanowią odliczenie od podatku, które to pomniejszają wysokość kwoty podatku do zapłaty na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego. Od obliczonego podatku można odjąć między innymi składki zdrowotne, ulgę prorodzinną i abolicyjną, ulgę budowlana oraz odsetkową.

Na podstawie decyzji o uldze uczniowskiej uzyskanej z organu podatkowego także dokonuje się zmniejszeń. Ponadto w zeznaniu podatkowym można uwzględnić wydatki na pomoc domową na podstawie dowodu opłacenia składek ZUS i umowy aktywizacyjnej

Warto zapamiętać, iż ulga podatkowa jest prawem podatnika a nie obowiązkiem. Podatnik sam decyduje z których ulg podatkowych skorzysta dokonując rocznego rozliczenia podatkowego.

Add a Comment