Co to jest kryzys finansowy?

Kryzys finansowy, definicja.

Co to jest kryzys finansowy? To gwałtowne zmiany na rynku finansowym, które prowadzą do niewypłacalności banków lub innych instytucji finansowych.

Kryzys walutowy, to utrata stabilności waluty, objawem może być jej masowa sprzedaż. W efekcie czego cena nadal spada.

Kryzys takiego rodzaju, może być ściśle powiązany z kryzysem bankowym i niewypłacalnością banków, oraz gwałtownie rosnącymi stopami procentowymi. Międzynarodowy Fundusz Walutowy ma na celu wsparcie krajów dotkniętych kryzysem, w trudnej sytuacji ekonomicznej. Problemy bankowe, jak i walutowe, mogą się łączyć w sytuacji, gdy krajowe instytucje zaciągają kredyty w walucie innej niż krajowa, pieniądze z kredytu wykorzystują na rzecz krajowych papierów wartościowych, których zyski są większe niż koszta zobowiązania.

Kryzys bankowy, może wynikać z niewłaściwego określenia ORK-Ograniczenia Ryzyka Kredytowego czy zwiększenia dostępności kredytów dla osób, które takiego zobowiązania nie są w stanie udźwignąć, nie mają możliwości regularnego spłacania rat.

Na szczęście każdy kraj, w tym także Polska mają swoje zabezpieczenia jak sobie z takim ryzykiem radzić i jak reagować w trudnych sytuacjach. To np. nadzór Komisji Nadzoru Finansowego odpowiedzialny za prawidłową pracę banków, czy gwarancja depozytów. Obniżane są też stopy procentowe NBP.

Jak możemy przygotować się na kryzys?

Spowolnienie gospodarcze, może przysporzyć nam kłopotów. Warto być przygotowanym na każdą sytuację. Obniżenie pensji, zwolnienia, dobrze jest pomyśleć o swojej przyszłości w dłuższej perspektywie czasu zadbać o zabezpieczenie na czarną godzinę. Zainwestować w bezpieczne produkty, które są pewniejsze w tym trudnym czasie.

Lokaty, obligacje skarbowe, ochronią nas przed skutkami inflacji. Zabezpieczmy się w dodatkowe środki w postaci poduszki finansowej, która będzie chroniła nas na wypadek zdarzeń losowych, których niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Kryzys finansowy, nie musi dotyczyć tylko państwa, ale także nas jako jednostkę.

Add a Comment