Kategoria: Biznes

Jak założyć bankowość internetową?

Komfort, mobilność to tylko nieliczne cechy, jaką proponuje nam bankowość elektroniczna. Ułatwia dostęp do naszego konta bankowego. Jest nowoczesnym asystentem w zarządzaniu naszymi finansami....

Obligacje rządowe co to jest?

Obligacje rządowe co to jest? Nazywana jest rządową dlatego, że to właśnie władze państwa, konkretnie Minister Finansów odpowiada za sprzedaż tych papierów wartościowych....

Co to jest kryzys finansowy?

Co to jest kryzys finansowy? To gwałtowne zmiany na rynku finansowym, które prowadzą do niewypłacalności banków lub innych instytucji finansowych....

Co to jest ryzyko inwestycyjne?

Co to jest ryzyko inwestycyjne? Niestety, cóż poradzić. Z każdą inwestycją wiąże się ryzyko, które może prowadzić do strat. Inwestor jako świadoma jednostka bierze pod uwagę to, że faktyczny zysk z naszej inwestycji może różnić się od oczekiwanej kwoty, którą chciałby uzyskać. ...