Bezpieczeństwo danych osobowych w firmie.

Do danych osobowych zalicza się wszystkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Jest to jednoznaczne z tym że osoba ta nie musi być wskazana bezpośrednio, wystarczy, że do jej identyfikacji stworzony jest zestawienie informacji, które pozwolą bezpośrednio lub pośrednio daną osobę określić.

Odpowiednio prowadzona polityka ochrony danych osobowych zarówno pracowników, jak i klientów to podstawowa zasada prowadzenia firmy. W każdym przedsiębiorstwie powinny obowiązywać odpowiednie zasady i standardy pozwalające na właściwą politykę ochrony danych osobowych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679, w skrócie nazywane RODO definiuje dokładnie, jaki zakres dokumentów jest obowiązkowy w firmie, gdzie przetwarzane są dane osobowe. Dlatego warto zadbać o stworzenie odpowiednich rejestrów i udostępnianie informacji o przestrzeganiu wymaganych przepisów.

Należy zdawać sobie sprawę, że polityka bezpieczeństwa dotyczy wszystkich pracowników, w związku z tym jego treści powinny być jasne i zrozumiałe dla szerokiego grona odbiorców.

Dokumenty dotyczące polityki bezpieczeństwa danych osobowych uzależnione są od struktury firmy, liczby pracowników mających dostęp do przetwarzania danych osobowych, specyfiki procesu przetwarzania danych osobowych.

Pomimo tego podstawowy szkielet tworzenia dokumentacji dotyczy zarówno małych, jak i średnich przedsiębiorstw. Trzeba obowiązkowo zawrzeć w dokumentacji, kogo polityka obowiązuje.

Najlepszym wyjściem jest określenie, jak największej liczby osób, które mogą mieć kontakt z danymi, ponieważ jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie.

Wszyscy pracownicy powinni zostać odpowiednio przeszkoleni z zakresu polityki bezpieczeństwa danych. Jednak administrator danych i osoby, które przetwarzają dane w jego imieniu, powinny wdrożyć konkretne środki, których zadaniem jest skuteczna ochrona danych. Środki bezpieczeństwa zawierają się w dwóch kategoriach: techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa.

Add a Comment