26 pytań niezbędnych do stworzenia Buyer Personas.

Budowanie buyer persona to proces krok po kroku. Aby Ci w tym pomóc, stworzyliśmy poniższą listę pytań.

1. Wybierz imię.

2. Wybierz zdjęcie, które go/ją reprezentuje.

3. Jaka jest jego sytuacja rodzinna?

4. Ile on/ona ma lat?

5. Gdzie on mieszka?

6. Jaki jest jego średni dochód?

7. W jakim sektorze on/ona pracuje?

8. Jakiego typu jest to firma (samozatrudnienie, mała firma, duża firma)?

9. W jakim sektorze on/ona pracuje?

10. Jaka jest jego rola i zakres obowiązków?

11. Jakich narzędzi on/ona używa lub potrzebuje?

12. Do kogo odnosi się ta osoba?

13. Jak jego hierarchia mierzy jego cele?

14. Kto mu podlega?

15. Jak wygląda jej typowy dzień?

16. Jakie są jego cele?

17. Jakie są jej wyzwania?

18. Jak możesz pomóc mu/jej osiągnąć jego/jej cele/przezwyciężyć jego/jej wyzwania?

19. Jakie są jego główne zastrzeżenia i/lub frustracje?

20. Jak znajduje informacje?

21. Co czytają (blogi, artykuły eksperckie, magazyny specjalistyczne)?

22. Jakie stowarzyszenia, sieci społecznościowe śledzi/jest członkiem?

23. Komu ufają, jeśli chodzi o informacje? (liderzy opinii, przyjaciele, współpracownicy).

24. Jakie są jego/jej preferowane środki komunikacji?

25. Czy szuka sprzedawców, usług w internecie?

26. Jak opisałbyś swoje rozwiązanie dla tego typowego klienta?

Teraz twoja kolej! Kto jest twoim klientem docelowym? Znalezienie swojego rynku docelowego jest pierwszym krokiem do zdobycia ich i utrzymania ich lojalności!

Add a Comment